PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THÁI
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Bùi Thị Oanh18-24ThA+
2Nguyễn Thị Mai25-36ThA+
3Nguyễn Thị Tuyết25-36ThB+
4Nguyễn Thị Yến3-4TA+
5Nguyễn Thị Chiu3-4TB+
6Lê Thị Vân4-5TA+
7Nguyễn Thị Xim4-5TB+
8Phạm Thị Tuyết4-5TC+
9Bùi Thị Nhâm5-6TA+
10Phạm Thị Hạnh5-6TB+