PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THÁI
HỒ SƠ HỌC SINH
Năm:  Khối :  Lớp :
 
STTHọ và tênNgày sinhGiới tínhHọ và tên bốHọ và tên mẹChỗ ở hiện tạiẢnh
1 Phạm Phương Anh 02/01/2011NữPhạm Hữu LinhBùi Thị Nga 
2 Phạm Quỳnh Anh 27/07/2011NữPhạm Văn ThắngPhạm Thị Thư 
3 Phạm Tuấn Anh 27/03/2011NamPhạm Đình Công  
4 Phạm Thị Phương Anh 03/05/2011NữPhạm Hữu LongHồ Thị Phương Lâm 
5 Nguyễn Thị Ánh 04/01/2011NữNguyễn Văn HớiNguyễn Thị Thanh 
6 Bùi Thiên Ngọc Ánh 27/07/2011NữBùi Thiên KhoẻNguyễn Thị Ngần 
7 Nguyễn Gia Bảo 25/02/2011NamNguyễn Văn NhơnBùi Thị Tĩnh 
8 Phạm Hữu Bình 07/12/2011NamPhạm Hữu ToánLê Thị Vần 
9 Bùi Thị Dung 05/01/2011NữBùi Duy ThaiHoàng Thị Thuý 
10 Trần Đắc Đức 21/01/2011NamTrần Đắc Mẽ  
11 Bùi Kiên Giang 22/07/2011NamBùi Duy SơnNguyễn Thị Đỏ 
12 Nguyễn Ngân Hà 02/03/2011NữNguyễn Đình ThiNguyễn Thị Ngát 
13 Trần Khắc Hiếu 22/06/2011NamTrần Khắc LUyện  
14 Nguyễn Thanh Hoa 13/08/2011Nữ   
15 Bùi Thu Huyền 22/02/2011Nữ   
16 Nguyễn Thị Thu Huyền 28/05/2011Nữ   
17 Nguyễn Trung Kiên 07/06/2011Nam   
18 Trần Công Lâm 05/06/2011Nam   
19 Phạm Ngọc Linh 11/04/2011Nữ   
20 Nguyễn Phương Linh 20/07/2011Nữ   
21 Bùi Đình Lộc 05/03/2011Nam   
22 Bùi Tiến Lực 03/05/2011Nam   
23 Nguyễn Hữu Minh 05/01/2011Nam   
24 Nguyễn Hoàng Nam 19/06/2011Nam   
25 Lê Bích Ngọc 21/07/2011Nữ   
26 Lê Đình Phi 22/04/2011Nam   
27 Nguyễn Vũ Phong 29/08/2011Nam   
28 Nguyễn Văn Phòng 20/11/2011Nam   
29 Bùi Đình Phúc 23/10/2011Nam   
30 Trần Đắc Phương 28/10/2011Nam   
31 Nguyễn Hồng Phương 05/03/2011Nữ   
32 Phạm Mai Phương 29/03/2011Nữ   
33 Nguyễn Đình Sơn 25/01/2011Nam   
34 Trần Thị Thảo 22/06/2011Nữ   
35 Lê Thái Thịnh 24/09/2011Nam   
36 Trương Văn Tiến 02/03/2011Nam   
37 Trần Công Trí 14/01/2011Nam   
38 Bùi Ánh Tuyết 30/09/2011Nữ   
39 Nguyễn Hữu Vinh 14/09/2011Nam   
40 Phạm Hải Yến 02/01/2011Nữ   
41 Phạm Thị Yến 12/01/2011Nữ